Dé wegwijzer voor parkeer- en mobiliteitsoplossingen

17 & 18 april 2019 Brabanthallen ’s-Hertogenbosch

Bekende en minder bekende sprekers geven tijdens Parkeervak 2019 interessante presentaties over tal van onderwerpen. Over laadpunten tot de transitie in het autoverkeer en zelfs het huidige zicht op de toekomst!

Er wordt hard gewerkt aan een stevig en uitdagend programma met actuele congres- en debatcomponenten voor beide ParkeerVak-dagen. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de parkeer-, mobiliteits- en retailbranche. Vanuit verschillende invalshoeken komen thema’s zoals binnenstedelijke, economische, retail-, vastgoedontwikkelingen en trends aan bod maar ook praktijkcases en technologische ontwikkelingen vanuit het bedrijfsleven en universiteitshoek krijgen hierbij een podium.

CARLO VAN DE WEIJER, DIRECTOR SMART MOBILITY EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, VERBINDT ZICH AAN DE PARKEERVAK 2019.
Parkeren in de toekomst

De toekomst was altijd al moeilijk te voorspellen, vooral als je het vooraf probeerde. Maar als je een gemiddelde TEDx hoort over de toekomst van mobiliteit dan lijkt één ding echter duidelijk: parkeren heeft zijn langste tijd wel gehad. Als we een vloot van zelfrijdende auto’s hebben die we op afroep kunnen bestellen, en die ons afzet op de bestemming en dan doorrijdt naar een volgende bestemming, wie zit er dan nog op parkeerruimte te wachten? Carlo van de Weijer, directeur smart mobility aan de TU Eindhoven, houdt deze visies in zijn keynote tegen het licht en geeft zijn mening op de mobiliteit-trends van de toekomst. Met een paar grote mogelijke verrassingen voor de parkeerfaciliteiten van de toekomst.

Lees hier meer over Carlo van de Weijer en zijn connectie met de Vexpan en Parkeervak.

Bas Bullens, Sales Lead eMobility Benelux innogy & Essent, vertelt  u alles over de toekomst op het gebied van laadinfrastructuur.

De vraag naar laadpalen neemt een enorme vlucht, maar heb ik ook voor iedere parkeerplaats een laadpunt nodig? Bas Bullens van Essent neemt u mee in de do’s en don ’ts bij het inrichten van de parkeergarage van de toekomst.   Hierbij komen de diverse exploitatiemodellen aanbod en mogelijkheden om laadpalen te koppelen aan zonnepanelen en accutechniek.

ParkeerVak 2019: Transitie van autobezit naar autodelen. Wat betekent dat voor de parkeersector?

Rijkswaterstaat levert op de ParkeerVak 2019 aan dit thema een inhoudelijke bijdrage.

In de steden is de druk op de ruimte groot en wordt kritischer gekeken naar ruimte voor parkeren en autoverkeer. Steeds meer gemeenten kijken hoe ze een actieve rol kunnen spelen om een verschuiving van (2e) autobezit naar autodelen te versnellen, in bestaande wijken en zeker ook bij nieuwbouw. De overheid werkt samen met partners in de Greendeal  Autodelen II en de Citydeal elektrische deelmobiliteit werken aan deze ontwikkelingen.

Innovatief parkeren in de stadswijk van morgen: de case Merwedekanaalzone in Utrecht

De Merwedekanaalzone is één van de grootste binnenstedelijke transformatiegebieden in Utrecht. Hier is ruimte voor ca 5.000 tot 6.000 woningen, bedrijvigheid en voorzieningen. Omdat het gebied diep in de stad ligt, is een hoog autogebruik niet mogelijk. Het wordt dan ook een levendige en gezonde stadswijk waar de auto zich als gast gedraagt. Wat betekent dit voor parkeernormen? Hoe laag kun je gaan zonder problemen te veroorzaken? En wat vraagt dit aan extra maatregelen? Kan Mobility as a Service bijdragen aan een goed parkeer- en mobiliteitsconcept? Hoe werken verkeerskundigen, parkeerspecialisten en stedenbouwkundigen effectief samen? Wat zijn de leerervaringen voor de rest van Nederland?

Christiaan Kwantes is senior mobiliteitsstrateeg bij Goudappel Coffeng. Samen met collega’s en opdrachtgevers ontwikkelt hij innovatieve mobiliteitsconcepten bij nieuwe verstedelijkingsopgaven. Enkele voorbeelden van transformatieprojecten waar hij aan werkt of heeft gewerkt: Merwedekanaalzone in Utrecht, Schieoevers in Delft, Hamerkwartier in Amsterdam.

Lees hier meer over de Merwedekanaalzone

SMART DRIVING EN DE PARKEERBRANCHE

Auto’s worden steeds slimmer en de behoefte aan Smart Driving neemt toe. We connecten auto’s aan ons platform en samen met onze partners ontwikkelen we User Based Services. Wat betekent een Connected Car oplossing voor de parkeerbranche en hoe kan deze branche onderdeel uitmaken van de Smart Driving Journey? Erik Kamps van Crossyn vertelt erover tijdens de Parkeervak 2019!

Future Retail City Centre; Succesfactoren voor collectieve interventies in binnenstedelijke winkelgebieden

Jesse Weltevreden gaat in zijn presentatie in op het succes van collectieve initiatieven om binnensteden toekomstbestendig te maken. Wat zijn de succesfactoren voor samenwerking tussen verschillende stakeholders in winkelgebieden? Welke collectieve interventies kunnen ondernomen worden om winkelgebieden toekomstbestendig te maken? Wat zijn de kritische succesfactoren van collectieve interventies in winkelgebieden?

Ontwikkeling parkeervraag centrumgebieden

Gaat de parkeervraag bij winkelcentra afnemen, of juist toe? Een vraag waar het antwoord niet voor elk centrum hetzelfde is. In deze presentatie laat Goudappel Coffeng zien hoe de aantrekkingskracht van de verschillende centra zich heeft ontwikkeld en wat de ontwikkelingen in het autogebruik bij deze centra waren. Daarnaast schetst Goudappel Coffeng de verwachtingen richting de toekomst. Welke centrumgebieden blijven veel bezoekers trekken en welke centra moeten alle zeilen bij zetten? En wat betekenen mobiliteitsontwikkelingen als deelauto’s en mobility hubs voor het bezoek aan centrumgebieden? Dit alles om een beeld te schetsen van de verwachte parkeerbehoefte bij de verschillende centra?

Verlichting voor parkeeroplossingen, licht in de duisternis van de huidige regelgeving

Zeer binnenkort zal de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) een geheel nieuwe aanbeveling introduceren welke duidelijke richtlijnen en handvatten zal geven hoe parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen verlicht moeten worden. Basis voor de nieuwe aanbeveling is de inhoud van bestaande, deels verouderde, normen, richtlijnen en aanbevelingen aangevuld met recente inzichten en moderne techniek zoals het gebruik van ledverlichting.

De nieuwe aanbeveling is hierdoor aanvullend op bestaande normen en richtlijnen en geeft een toelichting op inhoudelijke zaken. Doelgroep van de aanbeveling zijn ontwerpers, installateurs en beheerders die handvatten krijgen bij het ontwerpen, realiseren en beheren van verlichtingsinstallaties in parkeergarages, parkeerdekken op parkeerterreinen.

Door het zorgvuldig toepassen van deze aanbeveling wordt het eenvoudiger om gewenste verlichtingskwaliteit te beschrijven en te realiseren en zullen minder discussies ontstaan ten aanzien van het resultaat.