Empaction over deelmobiliteit

Met beduidend minder auto’s beduidend meer elektrische kilometers

Empaction verzorgt tijdens Parkeervak op 17 april van 11.45 tot 12.30 uur een interactieve kennissessie over deelmobiliteit: ‘Hoe verleiden we bewoners tot gebruik van de deelauto’s. De toekomst van deelmobiliteit is duurzaam, betaalbaar, beschikbaar en flexibel. Wat hebben we nodig om dit proces te versnellen?’

De verdichtingsopgave waar veel gemeenten voor staan nodigt uit tot (andere) oplossingen voor het parkeervraagstuk. Steeds meer mensen wonen en werken straks op hetzelfde aantal vierkante meters met meer auto’s tot gevolg. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan betere kwaliteit van de openbare ruimte alsmaar toe, dus minder auto’s. Een bruikbare oplossing is deelmobiliteit. Maar dit is alleen relevant als de gebruiker niet dagelijks gebonden is aan de auto. Andere voorwaarden zijn: goedkoop aanbod, garantie op beschikbaarheid, flexibiliteit en diversiteit.

De deelauto moet bij nieuwe (stedelijke) ontwikkelingen integraal onderdeel worden van de woonformule. Wij geloven dat regie en afstemming tussen stakeholders, gemeente, ontwikkelaars en marktpartijen van cruciaal belang is om zo snel mogelijk te komen tot meer gebruik van deelmobiliteit.

We nodigen u van harte uit om met uw kennis en ervaring op dit gebied aan één van de tafels plaats te nemen. Om de discussie zodanig in te richten dat iedereen gehoord wordt, is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wij kijken er naar uit om samen met u te sparren over dit fascinerende onderwerp.